mini_pic_1.jpg


Ako sa stať členom

Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.
viac »

mini_pic_2.jpg


Výhody členstva

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a prejde inšpekciou, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.
viac »

pac2014.png


V Trnave sa uskutoční prvý veľtrh pracovných príležitostí Práca a kariéra 2014. V priestoroch hotela Holiday Inn bude 21. a 22. októbra prezentovať svoje ponuky viac ako 40 vystavovateľov z mnohých oblastí pracovného trhu, ktorí predstavia cez voľných 1000 pracovných pozícií.
viac »

 

Vitajte na stránkach Asociácie jazykových škôl SR!

Chcete sa jazykovo vzdelávať v kvalitnom jazykovom kurze? Ste zodpovedný za jazykové vzdelávanie vo vašej spoločnosti? Potrebujete získať prehľad a objektívne informácie o jazykových školách?

Ponuka trhu je síce široká, ale úroveň jazykovej výučby je premenlivá. Zorientovať sa v kvalite jednotlivých jazykových škôl môže byť nielen časovo náročné, ale i zložité. Asociácia jazykových škôl SR združuje jazykové školy, pre ktoré je ponuka kvalitného vzdelávania základným kritériom.

Členstvo v asociácií je zárukou objektívneho a komplexného hodnotenia kvality jazykovej školy. Členské školy disponujú kvalitnými jazykovými programami, technickým zázemím pre lektorov i študentov, odborným metodickým vedením a tímom kvalifikovaných lektorov. Členovia asociácie prechádzajú pravidelne komplexnou inšpekciou, ktorá overuje plnenie uvedených kritérií.

Našou snahou je nastaviť objektívny a transparentný systém merania kvality ponúkaného jazykového vzdelávania a zjednodušiť tak orientáciu na trhu ako pre verejnosť, tak pre potreby firemného vzdelávania.

Naše členské školy sú profesionálmi v jazykovom vzdelávaní.